Simfes App
Ondernemer... of niet?
DGA pensioen en MKB groeit
 
 

Welkom !

We hebben weer een nieuwsbrief voor u. Deze keer met de lancering van onze App en enkele wetenswaardigheden over ondernemingen en ondernemers.

Tussen het verwerken van alle administraties en het adviseren van onze relaties door, hebben we achter de schermen  verder gewerkt aan het optimaliseren van onze dienstverlening. Wij vinden dat hier ook een interactieve App bij hoort, waarmee wij elke geïnteresseerde voorzien  van nieuwsberichten en een betrouwbare kennisbank die u voorziet van de meest gestelde vragen en geraadpleegde onderwerpen.

Naast alle nuttige toepassingen is de App ook geschikt voor een feestje: "Leuke auto! Maar... wat doet ie in eigenlijk in de bijtelling?" 'Oh wacht maar even, daar heb ik een App voor!' 

Hoe beter uw profiel is ingevuld bij het aanmelden bij de App, hoe beter wij in staat zijn u te informeren. Ook zijn in de App mogelijkheden opgenomen om met ons in contact te komen, digitaal stukken in te sturen, vragen te stellen en nog veel meer.

Wij nodigen u uit de gratis App te downloaden en uit te proberen. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over de App en hoe deze te verkrijgen.

Ik wens u veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief en het gebruik van de Simfes App!

Marnix Simpelaar

 

Wij introduceren: de Simfes App!

Betrouwbare informatie, snel contact en advies op maat

Wij hebben de App ontwikkeld om onze relaties beter van dienst te kunnen zijn. En natuurlijk is de App ook geschikt voor andere geïnteresseerden! Via deze App houden wij u maandelijks onder meer op de hoogte van nieuws op de gebieden van personeel, fiscaliteiten, de zakenauto en ondernemersregelingen.

Ook hebben wij in de App een kennisbank toegevoegd, met de meest gestelde ondernemersvragen. De App is een betrouwbaar zakboekje dat 24/7 kan worden geraadpleegd. Hierdoor hoeft u zich nooit meer af te vragen of de informatie op die website die u via Google hebt gevonden wel up tot date is!

Verder zijn een aantal handige tools toegevoegd, zoals een BTW-alert, een bijtellingscalcuator en meer!

Vergeet niet bij het aanmelden bij de App uw profiel in te stellen en uw interessegebieden in te vullen. Hierdoor kunnen wij u bij belangrijk nieuws op maat informeren.

Download hier de gratis Simfes App!

 

Ondernemer of niet? Ondernemerscheck 155.000 gedownload

Tijdens de aangifteperiode inkomstenbelasting 2016 raadpleegden 155.000 mensen de OndernemersCheck van de Belastingdienst.

Uit de evaluatie van de Belastingdienst blijkt dat er bij diverse ondernemers nog misverstanden bestaan over de regels rond het ondernemerschap voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst heeft de zes grootste misverstanden op een rij gezet:

  • Ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dus ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dat klopt niet. De inschrijving bij de KvK maakt een persoon ondernemer voor het Handelsregister, niet automatisch voor de inkomstenbelasting.
  • Ik moet btw-aangifte doen. Dus ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dat iemand btw-aangifte doet en omzetbelasting betaalt, betekent niet automatisch dat diegene ondernemer is voor de inkomstenbelasting.
  • Ik heb meerdere opdrachtgevers. Dus ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting. Het aantal opdrachtgevers speelt wel mee, maar of iemand ondernemer is voor de inkomstenbelasting hangt af van meer factoren. Zo is bijvoorbeeld ook van belang of de ondernemer zelfstandig is, ondernemersrisico loopt en of er continuïteit in het bedrijf zit.
  • Ik besteed 1.225 uur per kalenderjaar aan mijn bedrijf. Dus ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting. Die 1.225 uur per kalenderjaar (het urencriterium) is een voorwaarde voor onder andere zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Om voor deze en andere aftrekposten in aanmerking te komen, moet iemand ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Of dat zo is, hangt niet af van die 1.225 uur maar van de totale situatie.
  • De Belastingdienst controleert mijn aangifte toch niet. De Belastingdienst controleert niet ieder jaar alle 1,2 miljoen ondernemers van Nederland. Dat vindt de dienst ook niet nodig, want in de meeste gevallen is de aangifte goed ingevuld. Maar ze controleren wel degelijk, benadrukken ze.
  • Als ondernemer kan ik bedrijfsverliezen altijd aftrekken van mijn inkomen. Iemand die net gestart is met een bedrijf, draait mogelijk eerst verlies. Die (aanloop)verliezen zijn inderdaad aftrekbaar van het inkomen. Maar: alleen als de ondernemer met het bedrijf uiteindelijk wel concreet uitzicht heeft op winst. Blijft het bedrijf structureel verlies draaien? Dan is de ondernemer geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. De verliezen kunnen dan ook niet (meer) worden afgetrokken, ook niet in een andere rubriek in de aangifte.

Bron: Belastingdienst

 

Coulanceperiode DGA pensioen niet verlengd

Een derde van de DGA’s is niet op de hoogte van het feit dat er iets verandert met betrekking tot pensioenopbouw in eigen beheer. Voor de staatssecretaris is dit geen aanleiding om de coulanceperiode te verlengen, die loopt tot 1 juli 2017. Concreet betekent dit dat, voor zover dit nog niet is gedaan, vóór 1 juli aanstaande de pensioenregeling van de DGA premievrij gemaakt moet worden. Tevens moet een verzoek tot overdracht van extern verzekerd kapitaal voor die datum bij de verzekeringsmaatschappij binnen zijn. Voor keuze tussen afkoop, omzetting in een Oudedagsvoorziening of premievrije voortzetting van de pensioenregeling is er nog de tijd tot 31 december 2019.

Heeft u nog geen stappen ondernomen? Simfes kan u adviseren en begeleiden bij de benodigde stappen om het pensioen aan de nieuwe regels aan te passen én u adviseren over welke optie voor u als DGA het beste is.

 

MKB groeit door

De omzet in het midden- en kleinbedrijf is vorig jaar met 7,4% gegroeid. Dat is sneller dan een jaar eerder, toen groeide de omzet met 5,1%. De winst groeide echter niet in dezelfde tred mee. Dat blijkt uit het rapport ‘Branches in Zicht 2017’ van accountantsvereniging SRA.

De best presterende sector

De bouw was verreweg de best presterende sector met een winstgroei van 81,2%, gevolgd door de medische sector. De logistiek en sector automotive zagen de winst juist minder groeien.

Wilt u ook weten hoe u de onderneming kunt laten groeien? Heeft u investeringsplannen en wilt u weten welke financieringsmogelijkheden er zijn? Of misschien heeft u behoefte aan een onafhankelijke blik en een klankbord als het gaat om uitdagingen binnen uw onderneming?  U kunt dan altijd bij ons terecht.

Topjaar voor specialistische zakelijke diensten

In de specialistische zakelijke dienstverlening trok de groei van de omzet en de winst in 2016 verder aan. De omzet steeg met ruim 14%, bijna een verdrievoudiging van de groei in 2015. De branche stak daarmee duidelijk uit boven het landelijk gemiddelde van 7,4%. Ook de winstontwikkeling was positief. De winstgroei steeg met 29,5%, ten opzichte van 20,4% voor het mkb als geheel.

Binnen de branche waren de verschillen behoorlijk groot. De cijfers waren sterk positief voor organisatie-adviesdiensten op het terrein van management en bedrijfsvoering. Zij profiteerden van het feit dat bedrijven meer investeren. Ingenieurs en architecten profiteerden van positieve trends op de woningmarkt en in de bouw. Voor juridische dienstverleners was het een moeilijker jaar. De vraag neemt in deze deelbranche weliswaar toe, maar de prijzen staan al geruime tijd onder druk.

Voor de branche als geheel namen de bedrijfskosten toe, vooral door hogere personeelskosten: de pensioenpremies stegen met 27% en de loonkosten met 8%, boven het mkb-gemiddelde van 6%., Ook de exploitatie- en inventariskosten waren relatief hoog. Opvallend was ook de sterke stijging van de kosten van uitbesteed werk, ruim 133%. Positief was dat de solvabiliteit een verbetering liet zien, waar in 2015 nog sprake was van een forse achteruitgang.

Bron: SRA

 
Simfes Advies & Administraties B.V.
Bijdorp Oost 26
1e verdieping
2992 LA Barendrecht
Tel.: 0180 - 647 372
E-mail: info@simfes.nl